کلینیک عرشیان | مرکز تخصصی دندانپزشکی

مرکز تخصصی دندانپزشکی، بلیچینگ و ترمیم، لمینت و روکش دندان

خانه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

به طور کلی، دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی یک شاخه جداگانه از دندانپزشکی می باشد که بر روی زیباسازی و ترمیم دندان هایی که دارای فرم و رنگ نامناسب هستند، تمرکز دارد. شاید با شنیدن نام دندانپزشکی به یاد لبخند بیفتید. همان طور که از اسم آن مشخص است هدف، رسیدن به لبخندی زیبا است. افرادی هستند که به دلیل فرم نامناسب دندان هایشان به نوعی آنها خجالت زده نموده و از خندیدن فرار می کنند و این موضوع از لحاظ روانشناسی احتمال سرخوردگی و عدم حضور در اجتماع را خواهد داشت. در این خصوص زیبایی با عملیات زیباسازی حرکتی به سوی داشتن یک لبخند زیبا می نماید.

دندانپزشکی زیبایی

به طور کلی وقتی می خواهید برای طرح لبخند مناسب اقدام نمایید می بایست در نظر داشته باشید که انتخاب یک دندانپزشک متخصص در وهله اول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در مرحله دوم شما می بایست این طور بررسی نمایید که چقدر دید منطقی دارید و انتظار شما از طرح لبخند زیبا چیست. دقت نمایید که هر فرد با توجه به دهان و دندان خود دارای شرایط مختلفی بوده و اعمال طرح لبخند زیبا در هر شخص متفاوت است و گاه با نتیجه ای کامل و گاه نیمه کامل همراه خواهد بود.