اعضای تیم

خانه پزشکان ما

پزشکان مجرب مرکز تخصصی عرشیان

Blank Image

دکتر نیره امانی

(دندانپزشک (عمومی-اطفال

Blank Image

دکتر مریم السادات هاشمی اردکانی

(دندانپزشک (عمومی-اطفال

Blank Image

دکتر محمد شوقی بنام

جراح - دندانپزشک